پنج شنبه , مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خانه / علمي پزشكي / از هوش هیجانی تا هشیاری هیجانی

از هوش هیجانی تا هشیاری هیجانی

از هوش هیجانی تا هشیاری هیجانی

«هوش هیجـــــــانی»
نویسنده: ویل گلنون
ترجمه: منصوره نیکوگفتار و همچنین حمیدرضا پوراعتماد
ناشر: دانژه، چاپ دوم ۱۳۹۴
۱۹۲ صفحه

آن کتاب‌ را شهرستان کتاب آنلاین تا یک هفته بعد از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می‌کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید.

****

روش‌های تربیتی ما همواره عقلانی و همچنین منطقی بوده‌اند نه احساسی. احساسات، بخشی از طبیعت انسانی ما خواهند بود و همچنین صرف‌نظر از آنکه تا چه حد آن هم‌ها را پس می‌زنیم، وجود دارند و همچنین ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یافته‌های روانشناسان مکاتب متنوع و گوناگون و مختلف نشان می‌دهد که به میزانی که سرکوب هیجانات در ما اکثرا و بیشتر باشد، معظلات و مسائل و مشکلات جسمانی و همچنین روانی اکثرا و بیشتر می‌می شود. به قول آنتونیو داماسیو، متخصص برجسته و همچنین پیشرو علوم اعصاب، توانایی ما جهت متوقف کردن هیجانات، به مقدار و اندازه توانایی ما در متوقف کردن عطسه می باشد. زمانی که ما از روش‌های مقابله‌ای ناسالم خود در مقابل احساسات آگاه نشده‌ایم، به تکرار آن هم رفتارها و همچنین به‌تبع آن هم، آن هم نتایجی می‌پردازیم که در کودکی تجربه کرده‌ایم. از آن هم کودکی روش‌هایی جهت خفه کردن و همچنین سرکوب احساساتِ «ممنوع» به کار گرفته می‌شوند و همچنین با تکرار تا زمان پهناور و بزرگ‌سالی، سرنوشت ما را در دست خود می‌گیرند و همچنین قدرتمندانه به کار خود ادامه می‌دهند.

88866023065347592572 از هوش هیجانی تا هشیاری هیجانی

کتاب «هوش هیجانی» با هدف آگاهی‌بخشی هیجانی و همچنین احساسی توسط خانواده، «۲۰۰ راه» جهت افزایش هوش هیجانی پسران جوان پیشنهاد می‌کند. امتیاز هوش هیجانی (emotional intelligence) که با شاخص EQ گفتن می‌می شود، نسبت به هوش کلاسیک (intelligence) که با شاخص IQ نشان داده می‌می شود، آن می باشد که اکثرا و بیشتر قابلیت تغییر و همچنین آموزش دارد و همچنین نیز پیش‌بینی‌کننده بهتری جهت سلامت جسمی و همچنین روانی می باشد. اشخاص، در صورتی که در کودکی آموزش ببینند که با آگاهی نسبت به احساسات و همچنین هیجانات خود عمل کنند، در پهناور و بزرگ‌سالی سلامت جسمانی و همچنین روانی بیشتری خواهند داشت. جهت مثال، هیجان «شادی» گاهی در خانواده‌های ایرانی سرکوب و همچنین ممنوع تلقی می‌می شود و همچنین اشخاص هر چه هم که برخوردار از هوش کلاسیک بالا باشند، زمانی که از آن هیجان و همچنین تبعات آن هم آگاه نباشند، «حالشان» بهبود نمی‌یابد. کودکی که آگاهی هیجانی پایینی دارد، در برابر هیجان شادی خود، می‌تواند با آن طرز فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن ناهشیار روبرو باشد که: در صورتی که من شاد باشم خودمجازاتگری را رها ساخته‌ام و همچنین حتماً با احساسات بد زیربنایی آن هم مواجه می‌شوم. پس جهت آنکه احساس گناه زیر شادی، خشنودی و همچنین موفقیت را متوقف کنم، خود را هرلحظه که شاد شوم مجازات می‌کنم و همچنین اشتباه جدیدی می‌کنم تا آرزویم را مبنی بر موفقیت، شادی و همچنین زندگی رضایت‌قسمت و بخش پنهان سازم. چنین فرایند پاتولوژیکی، معمولاً تا پهناور و بزرگ‌سالی ادامه می‌یابد و همچنین یکی از باره‌های شخصیتی مساعد جهت اختلالات هیجانی (اضطراب و همچنین افسردگی) می باشد. درواقع، «شخصیت» از نظرگاه روانپویشی چیزی نیست جز همین سبک‌های اختصاصی هر فرد در نحوه برخورد با هیجانات.

افزون بر اهمیت آن پیشامد جدید، آنچه متخصص فرزندپروری و همچنین سخنران مشهور در سطح ملی، ویل گلنون، را به نوشتن آن کتاب سوق داده، کلیشه‌های فرهنگی جامعه آمریکا در تربیت دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین پسران جوان می باشد؛ کلیشه‌هایی که ما مخاطبان ایرانی انتظار نداریم تا آن مقدار و اندازه شبیه جامعه ما باشد: مرد که گریه نمی‌کنه! مرد از هیچی نمی‌ترسه! مگه دختری آن‌جوری خودتو لوس می‌کنی، خجالت بکش! آن کلیشه‌ها گلنون را که قطعاً مهم‌ترین عشق زندگی‌اش «پدر بودن» می باشد، به نوشتن دو کتاب واداشته: ۲۰۰ راه جهت افزایش عزت‌نفس دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین ۲۰۰ راه جهت افزایش هوش هیجانی پسران جوان (کتاب حاضر). در کتاب اول، گلنون می‌خواهد راه‌هایی عملی جهت غلبه بر کلیشه «جنس ضعیف ولی باید توجه داشت زیبا و همچنین لبالب از احساسات بلورین» ارائه دهد تا دخترک های جوان و ازدواج نکرده ما آن هم‌قدر قوی و همچنین مستقل بار بیایند که بفهمند کیستند و همچنین راه خود را در زندگی بیابند. در کتاب دوم، گلنون می‌خواهد بگوید که تصورات قالبی در مورد پسران جوان منجر به بیگانگی آنان با زندگی هیجانی و همچنین دنیای احساساتشان می‌می شود. نباید تأکیدی که بر «اقتدار و قدرت» پسران جوان می‌می شود آن هم‌قدر باشد که ارتباط آن هم‌ها با احساسات و همچنین عواطفشان کمرنگ می شود. بایستی و حتما پسرانمان بیاموزند که چگونه هیجانات خود را تجربه، درک، و همچنین به نحوی سازنده و همچنین نه مخرب، ابراز کنند.

هوش هیجانی مرکب از چهار دسته از توانایی‌هاست:
– قابلیت ادراک و همچنین ابراز احساسات،
– قابلیت بهره بری و استفاده از هیجانات،
– قابلیت فهم هیجانات و همچنین نام‌گذاری آن هم‌ها،
– قابلیت مدیریت هیجان‌ها در خود و همچنین دیگران.

همه آن توانایی‌ها به فرد آن امکان را می‌دهند که خود را در موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع و گوناگون و مختلف بفهمد و همچنین با مهار خود با موقعیت پیش رو سازش یابد. تمام آن توانایی‌ها در کتاب گلنون پوشش داده ‌شده‌اند. راه‌هایی که او پیشنهاد می‌کند با زبانی ساده و همچنین سلیس گفتن می‌شوند، و همچنین درعین‌حال همگی از روش‌های آزموده شده علمی برگرفته‌ شده‌اند. جامعه هدف آن کتاب، والدین و همچنین معلمان خواهند بود و همچنین در همه قسمت و بخش‌ها از تجربیات فردی یا شخصی نویسنده و همچنین موقعیت‌های واقعی بهره گرفته شده می باشد. جهت‌گیری گلنون، به بعدی پسران جوان نیز معطوف می باشد، پسرانی که بایستی و حتما روزی «پدر» شوند و همچنین خود پسرانشان را با هیجاناتشان دمساز و همچنین همساز کنند.

گلنون به معنای واقعی وقف تجربه پدری کردن بوده می باشد و همچنین هنگام و زمانی که از فرزندپروری سخن می‌گوید، درواقع جهت مخاطبان لحظه‌لحظه زندگی‌اش را روایت می‌کند. آن ویژگی باعث می‌می شود که کتاب، فراتر از یک دستورنامه، کاملاً واقعی و همچنین «جاندار» احساس می شود. گلنون یک فعال فرهنگی و اجتماعی جدی هم هست و همچنین مؤسسه Random Acts of Kindness را جهت گسترش «مهربانی» با کارهای کوچک تأسیس کرده می باشد (خوب می باشد به وبسایت و مرکز خبرهای جدید آن مؤسسه سری بزنید. دیوارهای مهربانی در ایران در صفحه اول آن هم بازتاب داده شده می باشد: www.randomactsofkindness.org)

ولی باید توجه داشت نقطه‌ای هست که در برخورد با سازه هوش هیجانی، که اکنون دیگر فراتر از یک مفهوم بازاری، یک سازه خوش‌ساخت علمی و همچنین تجربی می باشد، بایستی و حتما مدنظر قرار گیرد، وگرنه، شاید تمام فنون و همچنین گام‌هایی که جهت ارتقای آن هم اجرا می‌می شود، از حیث روان‌شناختی، «هزینه‌هایی» به بارآورد که بر «فایده‌های» آن هم بچربد و همچنین آن هم نقطه آن می باشد که کاربرد واژه «هوش» را جهت ظرفیت تجربه هیجانات، بایستی و حتما یک کاربرد استعاری (metaphorical) تلقی کرد.

هنگام و زمانی که از هوش هیجانی صحبت می‌می شود، مقدار و اندازه و میزان آگاهی از هیجانات و همچنین احساسات و همچنین ظرفیت تحمل آن هم‌ها مطرح می باشد. در یک آزمون هوش، نحوه پاسخ دادن به سؤالاتی که پاسخ صحیح و همچنین غلط دارند، نمره‌گذاری می‌می شود (performance) درحالی‌که آگاهی به هیجانات، طیفی می باشد که ترجیح فرد را نشان می‌دهد (preference) و همچنین اگرچه می‌قدرت بعضی از پاسخ‌ها را «سازش یافته تر» از پاسخ‌های دیگر تلقی کرد، در آن هم پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد. همچنین، مفهوم هوش در تداول عرفی آن هم، حداقل به نحو ناهشیار، تداعی‌گر «رقابت و همچنین برتری‌جویی» و همچنین «ثابت بودن نمره» می باشد. رقابت و همچنین برتری‌جویی با «سرزنش و همچنین تنبیه» در صورت عدم موفقیت همراه می باشد. هنگامی‌که فرد با آن باور زندگی کند که «انتقاد کردن از خود و همچنین سرزنش نقص‌ها، شکست‌ها و همچنین اشتباهات، منجر به تلاش جهت بهتر و همچنین بهتر شدن می‌می شود»، ظرفیت روانی بسیاری را صرف پنهان کردن نواقص و همچنین شکست‌هایش می‌کند و همچنین جهت آنکه مورد قضاوت و همچنین حمله قرار نگیرد، از پذیرش واقعیت و همچنین موجودیت خویش گریز و فرار می‌کند تا از ارزش خود و همچنین عزت‌نفسش (self-esteem) محافظت نماید. پس نتیجه آن می شود که آن فرایند چیزی نیست جز مسدود شدن مسیر مواجهه با هیجانات، شناخت کمتر آن هم‌ها و همچنین در یک کلام «هوش هیجانی» پایین‌تر!

پس حواسمان باشد که استعمال واژه هوش در ترکیب «هوش هیجانی» یک کاربرد استعاری جهت گفتن ظرفیت آگاهی هیجانی اشخاص می باشد و همچنین درواقع، به کمال هشیاری داشتن نسبت به هیجانات یا «هشیاری هیجانی» دلالت دارد و همچنین نباید با هوش کلاسیک و همچنین هوش‌بهر (IQ) که تلویحات رقابت، خودبرتربینی یا خود فروتربینی را در دل خود دارد، اشتباه گرفته می شود.(۱) امید می باشد خوانندگان با مطالعه آن اثر ارزشمند که توسط دو تن از استادان مطرح روانشناسی ایران ترجمه شده، بتوانند جهت «خود» و همچنین پسرانشان خودآگاهی بالاتر، روابط غنی‌تر، و همچنین خودمختاری حقیقی را رقم زنند که:
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی(۲)

پی‌نوشت:
۱- پس آن هوش، آن هم هوش نیست که آن هوش می باشد که:
محرم آن هوش، جز بیهوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست (مولوی)
۲- از دیوان شمس مولوی

*حامد کاشانکی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

http://migna.ir/vdciyyap.t1awy2bcct.html
تازه ترین و جدیدترین خبرهای اسپورت و ورزشی : از هوش هیجانی تا هشیاری هیجانی

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

n00036161-s.jpg

زخمی که انسان را به آستانه مرگ می برد

زخمی که انسان را به آستانه مردن و مرگ می برد ارتباط و رابطه تن …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *